Informacja o zadłużeniu Gminy
2014-10-24
Zadłużenie Gminy Lubsko z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 września 2014 r. wyniosło 58 135 576 zł i jest o 13 278 456 zł niższe niż planowane (kwota 71 414 032 zł jest kwotą planowaną). Kredyty i pożyczki zaciągane przez Gminę przeznaczone są na zabezpieczenie wkładu własnego do zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków unijnych. W latach 2007-2013 Gmina wykonała zadania inwestycyjne o łącznej wartości 108 421 866 zł. W 2014 roku wykonane wydatki inwestycyjne wyniosły już 9 991 409 zł. Dofinansowanie ze środków zewnętrznych wynosi 57 889 630 zł. Zadłużenie Gminy jest nieustannie monitorowane i nie zagraża jej funkcjonowaniu.
Skarbnik Gminy - Danuta Szewczyk
Ognisko Niepodległości
2014-10-24
Lubsko - film promocyjny
2014-10-16
 
CINEVISION FILM PRODUCTION
Lubsko 2014
  • godziny otwarcia: 7:30-15:30
  • Burmistrz przyjmuje w czwartki: 9:00-15:30
  • Urząd Miejski w Lubsku
    Plac Wolności 1
    68-300 Lubsko
  • telefon:  68 457 61 01, 457 62 00
  • fax:  68 457 61 00
Rachunek Bankowy Gminy:  PKO Bank Polski
Nr rach.: 42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 ładowanie kalendarza...
Lubsko 750 lat

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player