Odbiór mebli i odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
2014-08-22
Sesja Rady Miejskiej
2014-08-20
W dniu 27 sierpnia 2014r. odbędzie się LII sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Lubsku. Początek obrad o godz. 10:30 w sali posiedzeń ( I piętro) Urzędu Miejskiego w Lubsku.
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawozdanie z prac burmistrza w okresie międzysesyjnym.
3. Informacja przewodniczących komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubsko prawem służebności przesyłu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) (Konkurs nr 2 /PO IiŚ/ 9.3/ 2013).
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Lubsko na 2014r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2014-2027.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawy różne.
11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
12. Zakończenie sesji.
 
I Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Werstler
Nowe zasady prowadzenia zbiórek publicznych.
2014-08-20
 
Od 18 lipca 2014r. obowiązuje nowa ustawa z 14 marca 2014r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014r. poz. 498), która likwiduje instytucje zezwoleń, zastępując je obowiązkiem zgłoszenia na portalu zbiórek publicznych prowadzonym przez ministra administracji i cyfryzacji.
Dotychczasowa ustawa z 15 marca 1933r. o zbiórkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 732) przestała obowiązywać i wolą ustawodawcy zadania związane ze zbiórkami publicznymi przestały być zadaniem samorządu. Gminy nie mogą już wydawać zezwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych. Zgłoszenia przeprowadzenia zbiórki publicznej dokonać można na portalu zbiórek publicznych www.zbiorki.gov.pl w formie elektronicznej (istnieje wymóg podpisania wniosku profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym), a także w postaci papierowej.
Więcej informacji na stronie zbiorki.gov.pl
 
 
  • godziny otwarcia: 7:30-15:30
  • Burmistrz przyjmuje w czwartki: 9:00-15:30
  • Urząd Miejski w Lubsku
    Plac Wolności 1
    68-300 Lubsko
  • telefon:  68 457 61 01, 457 62 00
  • fax:  68 457 61 00
Rachunek Bankowy Gminy:  PKO Bank Polski
Nr rach.: 42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 ładowanie kalendarza...
Lubsko 750 lat

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player